فهرست

واکسیناسیون دانشجویان دانشکده بهداشت

با پیگیری‌های صورت گرفته از طرف دانشکده و ضمن تشکر از همراهی و مساعدت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جلالی، معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر خیرخواه و معاون محترم بهداشتی دانشگاه جناب آقای دکتر جوانیان، طبق سهمیه در نظر گرفته‌شده واکسن کرونا برای دانشکده بهداشت، در روز چهارشنبه مورخ 12 خردادماه 1400 جمعی از دانشجویان این دانشکده با همراهی جناب آقای دکتر تیرگر رئیس محترم دانشکده، جناب آقای دکتر شیرمردی معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده و چند تن دیگر از همکاران محترم هیئت‌علمی و کارکنان گرامی دانشکده در مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید ذاکریان فاز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. ضمن تشکر مجدد از همراهی و همکاری همه عزیزان دست‌اندرکار و تأکید بر رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و حفاظتی، سلامتی و شفای عاجل همه بیماران را از خداوند منان مسئلت می‌نماییم.