فهرست

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سلامت سالمندی

بسمه‌تعالی

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه سرکار خانم سیده سحر قریشی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته سلامت سالمندی تحت عنوان « تأثیر تکنیک رهایی احساس بر اختلالات خواب در سالمندان مرکز نگهداری روزانه بابل» در روز سه شنبه مورخ 16/06/1400 رأس ساعت 12 در سالن جلسات دانشکده بهداشت برگزار می‌گردد.

استاد راهنمـا: خانم دکتر سمانه پورهادی

اساتید مشــاور: آقای دکتر سید رضا حسینی، خانم دکتر آنژلا حمیدیا

اساتید داور: آقای دکتر علی ذبیحی، خانم دکتر خدیجه ازوجی، خانم دکتر شیما سام، خانم دکتر افسانه بختیاری

لازم به ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن مذکور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی میسر می‌باشد.

معاونت آموزشی دانشکده بهداشت