فهرست

انتصاب سرپرست دانشکده جدیدالتأسیس بهداشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با صدور حکمی، سرپرست دانشکده جدیدالتأسیس بهداشت را منصوب نمودند

طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل، جناب آقای دکتر آرام تیرگر به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت منصوب گردید.

حکم مذکور در طی مراسم معارفه ای در سالن دانشکده پیراپزشکی با حضور معاونت محترم توسعه دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت و دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 98/5/19 به جناب آقای دکتر تیرگر ابلاغ گردید.