فهرست

شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر آموزش پزشکی

به منظور ارج نهادن به امر پژوهش در آموزش و تشویق و ترغیب دانشجویان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر سال از طریق فراخوان برای شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر دانشجویی در حیطه پژوهش در آموزش در هفته آموزش اقدام می کند. دانشجویان گرامی لطفا شیوه نامه انتخاب دانشجوی برتر پژوهش در آموزش را مطالعه نمایند و در صورتیکه که واجد شرایط لازم هستند تا بیستم دی ماه 1401مستندات خود را به EDO دانشکده بهداشت ارائه نمایند.

جهت دانلود فایل مربوطه اینجا کلیک نمایید.