فهرست

حضور دانشجویان دانشکده بهداشت در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری

در راستای پیشبرد اهداف آموزشی دانشکده و توانمندسازی دانشجویان بهداشت عمومی جهت افزایش کیفیت آموزشی و ارتقاء مهارت های عملی و آشنایی بیشتر با مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت، در روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۱ دانشجویان بهداشت عمومی ورودی ۱۴۰۰به همراه استاد مربوطه جناب آقای دکتر نیک بخت در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری (ایدز، هپاتیت، ...) معاونت بهداشتی دانشگاه حضور یافتند.

در این بازدید، پزشک مسئول مرکز جناب اقای دکتر حمید رضا عمادی، کارشناسان مرکز شامل کارشناس مشاور بیماری ایدز آقای جواد حبیب زاده و خانم معصومه لطیف کار و کارشناس بیماری هپاتیت خانم پروین دهقان و کارشناس بهداشت روان خانم غزاله روحانی؛ درخصوص وظایف نیروهای شاغل و بخش های مختلف مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری صحبت کردند. همچنین در خصوص بیماری های منتقله از طریق رفتار های پرخطر از جمله عفونت HIV و ایدز، هپاتیت هایB  و C و بیماری های آمیزشی و راه های انتقال و پیشگیری از آنها توضیحات جامعی ارائه نمودند. در مورد خصوصیات افراد مراجعه کننده به این مرکز و فرآیند رایگان ارائه خدمات به افراد مشکوک و بیمار و همچنین مراجعه تیم های سیار به نقاط پر خطر شناسایی شده در سطح شهرستان بخصوص زندان، کمپ های نگهداری معتادان و  نقاط حاشیه شهر برای آموزش و انجام تست های سریع جهت تشخیص بیماران توضیحات ارایه گردید. به دانشجویان در خصوص زمان طلایی مراجعه به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری هنگام مواجهه با عوامل خطر انتقال بیماری (نیدل استیک و...)، نحوه خدمات رسانی به فردی که در معرض مواجهه پر خطر قرار گرفته، چگونگی و زمان مراجعه، مشاوره و انجام تست های تشخیص بیماری های مذکور توضیحات کامل داده شد. از نکات مهمی که در این مرکز بر  آن تاکید فراوانی می شد محرمانه بودن اطلاعات شخصی  افراد مراجعه کننده بود. همچنین پرونده سازی برای بیماران و افراد مشکوک در نرم افزار جامعی که از جانب وزارت بهداشت ارسال و نصب گردیده انجام می شود و تمام فعالیت های انجام شده برای مراجعین اعم از مشاوره و درمان و مراقبت به دقت در آن ثبت می گردد.

در آخر دانشجویان نحوه صحیح اصول مشاوره و رفتار با مراجعه کننده و نحوه تست گرفتن برای بیماری ایدز و هپاتیت را بصورت عملی آموزش دیدند.

از زحمات کلیه پرسنل مرکز مشاوره تقدیر و تشکر بعمل می آید.