فهرست

تبریک دفاع پایان نامه خانم طیبه محمدزاده

بسمه‌تعالی

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، جلسه دفاع از پایان‌نامه سرکار خانم طیبه محمدزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته سلامت سالمندی تحت عنوان «آگاهی، نگرش و عملکرد سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بجنورد در خصوص چگونگی مصرف گیاهان دارویی در سال 1398» در روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 رأس ساعت 12 در سالن جلسات دانشکده بهداشت با حضور اساتید راهنما و مشاور و اساتید داور با موفقیت برگزار شد. این موفقیت را به ایشان، اساتید راهنما و مشاور و خانواده محترم نامبرده تبریک عرض می‌نماییم. امید است که در تمام مراحل زندگی خویش همواره موفق و سربلند باشند.

استاد راهنمـا: خانم دکتر پروین سجادی

اساتید مشــاور: آقای دکتر رضا قدیمی، خانم دکتر سمانه پورهادی

اساتید داور: آقای دکتر سهراب کاظمی، خانم دکتر خدیجه ازوجی، خانم دکتر افسانه بختیاری، خانم دکتر زینب فرهادی

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت