فهرست

انتخاب خانم دکتر شیما سام به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندی ایران

سرکار خانم دکتر شیما سام

با کمال مسرت و افتخار انتخاب شما به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندی ایران  را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند و تلاشهای خستگی ناپذیر شما می باشد را تبریک عرض مینماییم. امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی مربوطه موفق و پیروز باشید.