فهرست

مراسم روز جهانی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت مراسم روز جهانی بهداشت محیط با حضور اساتید و دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط در سالن اجتماعات دانشکده در روز یکشنبه مورخ 98/7/7 برگزار گردید.