فهرست

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر محمد شیرمردی


معرفی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده:

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد شیرمردی

آخرین مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) مهندسی بهداشت محیط

محل اخذ و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز-1395

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشکده بهداشت

شماره تماس:01132191973   داخلی 304

آدرس ایمیل: shirmardim@yahoo.com

 

شرح وظایف:

 • تدوین اصول کلی برنامه‌های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و مصوبات آموزشی
 •  اداره کلیه امور آموزشی دانشکده
 • انجام بررسی‌های لازم در زمینه تعیین یا توسعه برنامه‌های درسی و تطبیق برنامه‌ها با برنامه‌های علمی کل کشور و همچنین برقراری ارتباط با سایر مؤسسات آموزشی در داخل کشور به‌منظور انجام مبادلات علمی
 • تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم جهت نحوه برگزاری امتحانات و پیشرفت امور آموزشی و نظارت بر کارگروه‌های آموزشی و حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف محوله به آن‌ها 
 • نظارت و کنترل در اجرای دقیق قوانین در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
 • برنامه‌ریزی زمان و مکان انجام برنامه‌های آموزش مدون گروه‌های مختلف آموزشی و ایجاد هماهنگی بین گروه‌ها و آموزش کل و سایر دانشگاه‌ها
 • انجام جلسات شورای آموزشی دانشکده و شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه
 • نظارت بر نحوه انجام پروژه‌های دانشجویی
 • نظارت بر عملکرد سمعی بصری و کتابخانه
 • شرح وظایف رئیس دانشکده
 • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده.
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها
 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس موسسه ابلاغ می‌شود.
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیئت‌علمی دانشکده / پژوهشکده / آموزشکده
 • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده / پژوهشکده/ آموزشکده
 • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس موسسه
 • بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان
 • عضو هیئت‌علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار
 • داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با مدرک دکتری
 • دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصصی و یا تجربه عملی در زمینه موردنظر
 • تبصره: در شرایط استثنایی، داشتن مرتبه مربی برای ریاست آموزشکده‌ها کافی است.