فهرست

معرفی دانشکده

معرفی دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت یکی از واحدهای دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد که در ضلع جنوبی دانشگاه و در فضایی مشترک با دانشکده پیرا پزشکی دایر شده است.

این دانشکده به استناد رای صادره از سوی شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی از تاریخ 1397/10/9 تاسیس و از مرداد ماه سال 1398 بطور رسمی با استقرار گروههای آموزشی و اعضاء هیات علمی در آن ، کار خودرا آغاز نموده است.

در حال حاضر این دانشکده در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

 

کارشناسی :

  • مهندسی بهداشت محیط
  • بهداشت عمومی

 

کارشناسی ناپیوسته:

  • مهندسی بهداشت محیط

 

کارشناسی ارشد:

  • مهندسی بهداشت محیط
  • سلامت سالمندی
  • آمار زیستی